8minutové pravidlo, proč musíte svému lékaři říct, jaké doplňky …

8minutové pravidlo, proč musíte svému lékaři říct, jaké doplňky …

2007; 1:42 -55. Vitamíny i minerály nabízejí klíčové rysy ve většinou všech tělesných procedur a je třeba je získat z potravin nebo doplňků, protože naše těla je nejsou schopna je vyrobit. Podle výsledků národního zdravotního a wellness a také průzkumu výživy, 52% dospělých bere doplňky stravy. 1 Využití doplňku je obvykle bezpečná a také efektivní technika zachování zdravého a vyváženého těla; Doplňky mají však potenciál zapojit se do navrhovaných drog.

Je nezbytné, aby lékárníci mohli identifikovat pacienty, podívejte se na stránky zde kteří jsou nejvíce ohroženi. Mezi proměnné nebezpečí pro špatné výsledky z lékových interakcí patří použití několika léků a/nebo doplňků, staršího věku, neadekvátní prvek ledvin nebo jater a využití léků s štíhlými terapeutickými indexy. Pacienti s těmito rizikovými faktory by měli být zaměřeni na léčbu, aby se zabránilo komunikaci s léky s živinami.

Nejprve musí identifikovat potřebu doplňku v době, kdy má být lék užíván. Pro krátký lék je obvykle možné ukončit doplněk až do dokončení terapie. Za druhé, farmakolog by měl rozpoznat volby. Jako příklad, pokud komunikační látka pochází z antacidy, kterou osoba vyžaduje, aby se vypořádala se známkami a příznaky gastroezofageálního refluxního onemocnění, lze v průběhu léčiva použít jiný, jako je blokátor H2 nebo protonovou čerpadla.

Bzučení na 5 nebezpečných interakcích s potravinami

Vitamin A je vitamín rozpustný na tuk, který se nachází v každodenních potravinách, včetně játra, žluté oranžové zeleniny a ovoce, jako je mrkev, margarín, mléko a také tmavě zelená, listová zelenina, jako je špenát. To není obecně nabízeno jako doplněk sám; Nicméně to může být objeveno jako prvek multivitaminů a také kombinované doplňky zaměřené na směr posílení kůže, vlasů a nehtů.

Nedostatek vitamínu A obvykle vede k problémům s dohledem, což je okolnost méně typická v USA než v nedostatečně rozvinutých zemích, kde může být výživa chudá. Některé podmínky, jako je celiakie, Crohnův stav a také pankreatické podmínky mohou způsobit malabsorpci vitamínu A ze stravy. Interakce s vitaminem A se stávají problémem s použitím produktů klasifikovaných jako retinoidy- sloučeniny, které jsou chemicky podobné vitamínu A.

Když jsou předepsány retinoidní položky, existuje obava z otravy vitamínem A. 2 farmakologové musí informovat klienty, kteří berou retinoidní předměty na význam prevence přebytečného vitamínu A. Musí také informovat jednotlivce o příznacích a známkách otravy vitamínem A, jako je nevolnost, zvracet, wooziness, rozmazané vidění a také nedostatečná koordinace svalové hmoty.

Neznámá fakta o péči o výživu o starší dospělé: Příručka pro dietetiku …

Potraviny bohaté na pyridoxin se skládají z masa, celých zrn a konkrétní zeleniny a ovoce. Bylo odhaleno, že pyridoxin snižuje výsledky fenytoinu i levodopy. Tento dopad však není vidět, když je Levodopa navržena v kombinaci s Carbidopa, která chrání před interakcí před provedením. Ve vzácném případě, že klienti berou levodopu v nedostatku karbidopy, musí farmakologové doporučit svým jednotlivcům, aby se vyhnuli jakýmkoli předmětům sestávajícím z pyridoxinu, protože i menší dávky, jako je 10 až 25 mg pyridoxinu, by mohly stačit k inhibici Levodopy Levodopa, které https://forum.codeigniter.com/member.php?action=profile&uid=61766 by mohly stačit.

Existují omezené důkazy o tom, že vysoké dávky pyridoxinu snižují zaměření na krém fenytoinu, což následně snižuje účinnost fenytoinu. Jedna výzkumná studie jednotlivců s poruchami záchvatů lokalizovala organizaci mezi pyridoxinem 200 mg/den a také klesá v zaměření fenytoinu prakticky 50%. 4 dopady dávků pyridoxinu menší než 200 mg/den na koncentraci produktu fenytoinu nebyly ve skutečnosti stanoveny; Nicméně snížené dávky lze přemýšlet o tom, zda osoba, která nabízí multivitamin, se sníženými koncentracemi fenytoinu v séru.

Vitamin E je vitamín rozpustný v tuku, který se používá v různých podmínkách, sestávající z nedostatku vitamínu, aterosklerózy, Alzheimerovy nemoci a různých rakovin. Je to také obvyklý doplněk jednotlivců se srdečními chorobami. Zprávy instancí zdokumentovaly zvýšenou hrozbu ztráty krve u klientů, kteří přijímají vitamín E a warfarin současně.

Nestranný pohled na to, jak společně užívat vitamíny a lék na studenou

5,6 Z tohoto důvodu by lékárníci měli doporučit pacientům užívajícím warfarin, aby si vzali multivitamin pro svůj každodenní zdroj vitamínu E místo doplňku, který má pouze vitamín E. Je zde diskuse o vitamínu E a také různé další antioxidanty s ohledem na radiační léčbu. Byla navržena akademická interakce, kde antioxidanty narušují oxidační mechanismus chemoterapeutického reprezentativa, čímž se sníží jeho výkon.

Je však nezbytné si uvědomit, že antioxidanty se občas používají k tomu, aby se zabránilo nebo snižovalo toxické výsledky konkrétních látek. Lidé na chemoterapii musí být poraženi, aby se sami doplnili a také vzdělávali svého onkologa všech nutričních doplňků a také odlišných ošetření. 7 Vitamin K se navrhuje, aby zvrátil supraterapeutický globální stabilizovaný poměr (INR) přinesený Warfarinem.

Sdílej s přáteli!

    Další doporučené články

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *