Kyusho

Kyusho

Jestli máme dobře vysvětlit pro začátečníka nebo pro studenta (bojovníka, sportovce) kteréhokoliv bojového sportu, umění nebo stylu co to je Kyusho, tak asi nejjednodušší vysvětlení je, že se nejedná o nějaký nový styl či umění, ale právě naopak, vědomosti dávno známé avšak zapomenuté, nebo úmyslně nevyučované. Kyusho je soubor znalostí a dovedností o vitálních bodech, které se skrze vás aplikují do vašeho stylu jako je karate, aikido, ju-jitsu, judo, tae-kwondo, kickbox, kung-fu a další. Díky Kyusho se vám dostane odpovědí  – kam, jak a proč bouchnout (na bradu, břicho, nohu atd). Bouchnout právě a jen vaší technikou, avšak přesně na vitální bod, což zpřesňuje a zefektivňuje váš styl/techniku.

Kyusho-jitsu je umění, které má kořeny ve staré Číně, ze které bylo přeneseno do Japonska –  kolébky karate – do Okinawy. Právě Karate může být krásným příkladem použití Kyusho-jitsu. Všechny údery, techniky, katy jsou složené z úderů na vitální body. Problémem však je, že jen velmi málo učitelů je schopno toto svým žákům vysvětlit a ukázat. Znalost vitálních bodů se předávala v historii jen mezi úzkou skupinou lidí, většinou mezi rodinnými klany. Mezi posledními byl Hodan Soken (1889-1982), který zavedl označení Kyusho-jitsu.

Kyusho-jitsu je tedy bojové umění, které se aplikuje do technik vitálními body. Pro nás lidi západního světa se dá na vysvětlenou říci, že se jedná o paralelu mezi akupunkturou a neurologií. Kyusho-jitsu (Kyusho) je využití účinků vitálních bodů, energie, zvuků a dalších vědomostí z čínské medicíny (meridiány, elementy, orgánové hodiny, aj.) pro efektivnější aplikaci bodů v boji. Z medicínského hlediska naší západní medicíny se bavíme o nervových zakončeních, nervových centrech a neurologických vazbách.

Tajemství Kyusho je schováno v typu stimulace bodu, v úhlu pod jakým je citlivý, jaká kombinace bodů posílí výsledný účinek, sekvence bodů atd. To vše je Kuysho.

Vitální body se dají rozdělit podle funkce do třech kategorií paralyzující, taktické a pak smrtelné (KO). V Kyusho se mezi prvními technikami/body učí oživování, nebo-li jak pomoci partnerovi, když během tréninku způsobím bolest (což je na pořádku každého tréninku). Tzn. umím  bolest zmírnit,odstranit a v případě dalších následků tak pomoci, jedná se o určitou formu zdravovědy. Vezmu-li v úvahu, že trénink spočívá v neustálém útočení a osvojování si technik vitálních bodů, je zdravověda na místě.

Hned po zdravovědě se vyučují techniky pomocí tlaku nebo úderu na ruce. Tím se nabírají první zkušenosti, trénuje se přesnost a hlavně lokace bodu, správný úhel úderu nebo tlaku a síla/energii, kterou na to potřebuji.

 

Pro pokročilejší techniky a další pochopení souvislostí v Kyusho, je třeba se hlouběji ponořit/studovat do principů čínské medicíny, tím se myslí, znalost meridiánů, orgánových hodin, teorie elementů atd. Tyto znalosti pak přináší další možnosti a rozvoj technik Kyusho.

Studiu Kyusho se může začít věnovat každý, není nutná žádná předešlá znalost medicíny nebo bojových umění. Je potřeba být  zdravý a fit. Cvičit Kyusho se nedoporučuje lidem trpícím epilepsií nebo kardiovaskulárními poruchami.

Kyusho-jitsu – vitální body

…body co pracují pro vás

 

Skrz všemi bojovými styly a uměními se tu a tam setkáme s pojmem tlakový nebo vitální bod. Téměř každý bojovník tuší a možná že i ví, co to vitální bod je. Je to místo, které má velký význam pro taktiku boje, techniku, vítězství. Tento bod je bolestivý, citlivý, paralyzující, a možná že i smrtelný. Každý z nás, co se o bojová umění zajímáme, tak minimálně jedenkrát viděl mapu akupunkturních bodů, a možná pak i tušil, že to nějak souvisí s vitálními body. Ano, souvisí to velmi úzce, vitální body vyobrazené na těchto mapách mají více něž jedno použití. Dají se využít pro léčení  viz akupresura, akupunktura a jiné lečebné postupy, ale i pro boj viz Kyusho-jitsu, Dim Mak a další.

Sdílej s přáteli!

    Další doporučené články

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *