Relevant bryta parrelationen forut ett stabilt foraldrasamarbete

Relevant bryta parrelationen forut ett stabilt foraldrasamarbete

Forut att det ska vara mojligt att uveckla ett stabilt foraldrasamarbete runtom barnet over tid ar det bra att avsluta den tidigare parrelationen.

Det utfor det lattare att byta fokus och bygga ett nytt sorts samarbete som koper om barnets behov och kanslor och mindre om foraldrars egna behov och intressen.

Det kan ta epok att ga framat

Det forsta steget mot Belgien kvinnor ett valfungerande foraldrateam ar att fardigstalla er parrelation. Ar du chockad, frustrerad eller i nerstamdhet ovanfor skilsmassan hjalper det att halla isar det som hant er som par fran ert foraldraskap. Den som lamnar relationen kan redan ha kopplat ifran karleksrelationen fran foraldraskapet. Pro den som upplever separationen som en chock tar processen langre epok.

Att paverka och sorja ett uppbrott kan vara ett fjarran sorgearbete. Det gar vanligtvis kungen tvars kontra de snabba idealen i vart samhalle. ”Vada, inneha du ej gatt vidare annu?” fragar nagon efter ett halvar och forvantar sig en lustig singelkompis att skrida ut och festa med. Psykisk bedrova och psykologiska lakningsprocesser kan leva inom oss i flera ar och kan inte stressas pa. Men under tiden behover vi finn ett fungerande foraldraskap forut barnets liv kan ju inte sattas kungen benstrackare.

Tank dig tva parallella rals

Pro att skrida framat kan du grubbla kungen er relation som tva led, ett foraldra- och ett parspar. I parsparet hamnar kanslorna som ror ditt ex som karlekspartner, i foraldrasparet laggs det som galler din medforalder. De tva sparen inneha olika kommunikationsvagar, ton och innehall. Parsparet ar den del fran relationen som du sorjer och bearbetar. Foraldrasparet amna ni bi behalla och forfina och arme ska den overvagande hjarnan regera. Det amna ej anvandas som forevandning forut att anlanda at en person som sarat dig eller pro att alta oforratter och svek. Foraldrateamet utgar fran barnets basta och ska byggas runtom barnet. Det amerikanska uttrycket ”when they go low, we go high” sammanfattar en synsatt som gor foraldrateamet strongt. Fason en ara i att upptrada schysst tillika nar din medforalder ej formar att halla ihop.

Undvik triggers

Pro att inte fastna i kanslorna som hor till er parrelation kan det mildra att undfly triggers. Arme ar forstas kontakten med din medforalder en nyckel. Det ar bra att skapa en forutsagbar, neutral och korrekt kontakt.

Valmenande kompisar och slaktingar kan vilja plocka ditt parti och faststalla hur dalig du inneha blivit behandlad. Om du sager att du forstar deras hansyn men att du plikt verka pa lojaliteten till din medforalder, sa kan de begripa vilket support du behover.

Att prediktera jobbiga situationer ar aven till avlastning. Fester och middagar dar du ar den enda singeln kan lite dig att kanna dig overgiven. Nog vill du ha en ”avkylningsperiod” innan du aterupptar den delen av ditt sociala leva.

Barnunge kan ocksa trigga de arme kanslorna. Baby langtar efter sin andra foralder och vagrar att samarbeta sa fort nagonting blir det minsta stressigt. I och med dessa situationer ar ofrankomliga kan en befrielse besta att pa forhand filosofera ut va du amna anfora och bega. For att administrera situationen och bli mindre kanslomassigt pressad kan du repetera. Andvand fraser som ”jag vet att du langtar efter pappa och i morgon amna du ringa ses honom och ha det kul. Men nu ska jag prova trosta dig”. Eller ”ja, moder ar kopiost battre pa att bega flator. Genast inneha ju du och sjalv ett traningslager for det”.

Betydelsen av forlatelse

Forlatelse handlar ifall ar att lansera taget och lagga foremal bortom sig, och i stallet agna sin energi at nuet och framtiden. Eftersom ar det i grunden en sjalvupptagen process att forlata sitt ex, eftersom det hjalper dig att ansluta loss och skrida vidare.

Forlatelse kan arbeta praktiskt och onskvart att strava efter men kan ej skyndas fram. Forlatelse kraver att vi sorjer och altar vara upplevelser, sa att de ej langre smartar eller belastar oss. Det handlar mindre om att rentav beratta ”jag forlater dig” an om att allena anlanda till ro med det som hant.

Forlatelse innebara inte heller att man ursaktar ett beteende. Man kan forlata, kanske pro att man inser att den andra ej kunde battre, madde inte bra eller varje omogen, tillika ifall man inte ursaktar logner, otrohet eller svek.

Ur ert barns perspektiv ar forlatelsen gynnsam eftersom den skapar lugn i dig och i ditt proportion till den andra foraldern. Men forlatelseprocessen handlar om er parrelation och ar inte slutlig pro barnet. Ett fungerande saet bygger inte pa att ni forlatit eller ursaktar varandra. Det handlar i stallet om att ni inneha skilt ut foraldraskapet fran er parrelation.

Styrkan i att kunna forlata sig jag

Att forlata nagon annan kan vara tufft, men forut en segment av oss ar det svarast att forlata oss sjalva. Det ar vanligt att vi i turbulensen rakar knysta och producera sadant som vi senare angrar. Ha talamod med dig sjalv i detta! Du ar enbart en manniska och gar igenom en svar period. Att reagera barnsligt och egoistiskt nar man ar i kris ar manskligt och sager inget alls om vem du ar pa djupet. Det betyder ej att du pa sikt kommer att klaffa pa en identiska lag grad. Det viktiga ar inte heller vilka enskilda grejer du har sagt eller gjort, utan att du kan betanka kvar dem och finn strategier for att foreta konstig framover.

Din och barnets relation ar exklusiv

Rast i att relationen till barnet ar speciell. Det finns ingen annan relation dar du far jamstalld manga chanser att fixa, stalla till justera, be ifall ursakt och ga av stapeln ifall.

Foraldrar ar sannerligen blott manniskor (som forsoker!)

Foraldraskapet tillater oss att motas i det jobbiga och darefter ga framat sallskap. Att kapitulera dit aterigen. Nagon inneha sagt att det tar jambordig lang tid att bavan ut nagon ur sitt leva som tiden man inneha levt sammanlagt. Parrelationer avslutas sallan likadan spikrakt i praktiken som i teorin. Slut betyder inte stadse helt slut. Foraldrar fortsatter att besta ICE i mobilerna och lagar mat och fixar bilen at varandra langt efter att de flyttat franskilda. Vi ringer varandra nar det ar tufft och ligger med varandra trots att vi inneha gjort slut. Och om var medforalder traffar en ny partner far vi plotsligt forut oss att allting anda ej ar forut sent och vill overtraffa den nya. Vi pratar sallan om att separationsprocesser ser ut sa har, men det ar riktig det vanliga. Men dessutom om processen vacklar sa kan ni tjanstgora pro att skapa ett stabilt foraldrateam.

Sdílej s přáteli!

    Další doporučené články

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *