Shorin-ryu

shorin-ryu

Slovo samotné Shorin-ryu můžeme volně přeložit  jako „lesní piniová škola“. Při rozdělení slova dostaneme tyto významy: SHORIN = v okinawském dialektu Uchinango výraz pro klášter Shaolin; RYU = učební metoda. Existuje mnoho stylů karate. Styl Shorin-ryu je umění sebeobrany, ale může to být také i sport. Je to tradiční styl karate, zdůrazňující životní filosofii. Prostřednictvím cvičení tradiční formy Shorin-ryu karate se může rozvíjet osobnost každého člověka a to bez ohledu na jeho věk. O vývoji karate je těžké nalézt skutečnou pravdu o jeho historii. Přesto však existuje více možností, kterým lze uvěřit a jiné, které budou jen pouhé legendy.

V klášteře Shaolin, umístěném v Číně v provincii Henan, rozvíjeli po staletí mniši, jako první, shaolinskou formu boje, zvanou Kenpo, nebo-li Chuan-fa (Chuan=metoda; Fa=pěst). Tento klášter vybudoval v roce 477 našeho letopočtu čínský císař Siao-wen jako poctu buddhistickému učiteli Bhadrovi. Prostřednictvím tohoto umění boje se mniši učili cvičením kontrolovat svého ducha, tělo a svou mysl.

i_sc_chinen_2

V 8. století začali první Číňané postupně obydlovat Okinawu a tak začali domorodé obyvatelstvo zasvěcovat do tajů technik Chuan-fa, jak se tyto vyučovaly v klášteře Shaolin. Okinawci spojili jejich systém s již existujícími prvky jimi vytvořeného systému boje beze zbraně a dále tento systém pod názvem TE (technika), nebo TODE (čínská technika) dále rozvíjeli. S postupem času z něj vytvořili doslova „smrtící“ systém, založený převážně na sebeobranném pojetí. V roce 1479 došlo, po déle trvajících mocenských nepokojích, ke svržení dynastie Sho. Nový okinawský král Sho-shin vydal královský výnos Haitorei, kterým zakazoval pod trestem smrti každému, bez výjimky, nosit zbraň. Aby se obyvatelé Okinawy mohli bránit proti ozbrojeným královským přisluhovačům, museli se začít učit umění Tode.

V průběhu 17. století Japonci svou okupací Okinawy a následnou krutostí vůči domorodému obyvatelstvu tyto donutili k ješte intenzivnějšímu rozvoji Tode.

Obyvatelé, převážně z řad místní šlechty, byli nuceni vyvíjet tento bojový systém tak, aby jejich techniky byly stejně účinné, jako smrtící zbraně okupantů. Z tohoto systému boje bez použití zbraně vznikl souběžně i systém boje s použitím zbraní, který praktikovalo obyvatelstvo tvořené z řad zemědělců, rybářů, rolníků a jiných profesí. Tento systém dostal název Kobudo.

Zbraně Kobudo byly tvořeny převážně z pracovních nástrojů a z předmětů denní potřeby. Později bylo Tode přejmenováno na Okinawa-te (okinawská technika) a až mnohem později byl okinawskými mistry pojmenován na Karate (prázdná ruka).

Okolo roku 1880 začal na Okinawě učit Choshin Chibana, okinawský rodák, bojový styl, který později dostal název Shorin-ryu karate. Existují dva hlavní styly Shorin-ryu a to Matsubayashi Shorin-ryu (zakladatel Shoshin Nagamine) a Kobayashi Shorin-ryu (zakladatel Choshin Chibana). Po smrti velkého mistra Choshin Chibany převzal výuku v Matsubayashi-ryu mistr Nakazato Shugoro, který byl také samotným žákem mistra Chibany. Mezi další významné osobnosti, které byli přímými žáky mistra Chibany, patří bezesporu mistr rodu Higa – Yuchoku Higa (Hanshi 10. Dan), zakladatel stylu Shorin-ryu Kyudokan. Z linie tohoto rodu pocházejí další významní mistři této školy jako Jintatsu Higa (Kyoshi 8. Dan), Oscar Higa (Hanshi 9. Dan) a Minoru Higa (Hanshi 9. Dan).

soshin

Styl Shorin-ryu Kyudokan je rozšířen ve 20 zemích celého světa. Česká asociace Shorin-ryu karate dostala jako jediná organizace v ČR od World Okinawan Shorin-ryu Kyudokan Karate-do Federation se sídlem ve městě Naha na Okinawě CERTIFIKÁT, potvrzující organizaci CASK jako jediného zástupce W.O.S.K.K.F. stylu Shorin-ryu Kyudokan pro Českou republiku.

Víkend 17. – 19. října 2003 byl pro příznivce klasického okinawského karate z celé České republiky velkým svátkem, neboť nás poctil na základě pozvání Českou asociací Shorin-ryu karate již po třetí svou návštěvou světově uznávaný okinawský mistr Oscar Higa, technický ředitel CASK pro Českou republiku. Mistr Higa v srpnu 2003 dostal od světové organizace World Okinawa Shorin-ryu karate-do Kyokushin Federation (WOSKKF) 9.dan a s tím spojený titul hansi.

Náplní tohoto semináře bylo nejen pokračovat v rozvoji tradičního okinawského karate v ČR, ale mistr Higa poprvé jako okinawský expert vedl první část oficiálního kurzu pro instruktory okinawského Shorin-ryu karate-do Kyokushin v ČR. Úspešní absolventi tohoto náročného kurzu, jehož druhá, finální část proběhne letos v prosinci v italském Palermu, budou prvními oficiálními instruktory pro ČR, kteří obdrží ve světě plně uznávaný certifikát instruktora okinawského Shorin-ryu karate-do kyudokan, udělený a potvrzený světovou organizací WOSKKF.

V pátek 17. října, po příletu a ubytování, zahájil mistr Higa přípravnou část tohoto instruktorského kurzu. Školení probíhalo v dojo místního klubu SKP Judo Jičín, který poskytl CASK nezištně tyto prostory. Školení se nakonec protáhlo až do téměř 22.00 hodin. Poté se uskutečnila společná večeře za účasti mistra Higy a členů VV CASK.

V sobotu v 9.30 hodin zahájil mistr Higa vlastní seminář za hojné účasti zájemců o okinawské karate z celé ČR. Při tréninku se probíraly nejprve základní techniky a poté se procvičovaly různé formy kumite, tai-sabaki a nácvik na jiyu-kumite. Odpolední trénink se nesl v duchu procvičování základních technik kata pinan 1-5, naihanchin shodan a naihancin nidan. Po společné večeři, které se zúčastnili i ostatní zájemci z řad cvičících, pak probíhala s mistrem Higou až do pozdních večerních hodin společná diskuse na téma okinawského karate a jeho historie. Každý ze zúčastněných tak mohl mistrovi klást jakékoli otázky a on ochotně a fundovaně odpovídal.

V neděli se pak dopoledne konal další trénink, na kterém bylo shrnuto vše, co se za tyto dva dny probíralo. Po obědě pak pokračoval druhou částí již započatý kurz pro instruktory, kde se probírala jak kata, tak aplikace, a poté se účastníci kurzu přesunuli do učebny, kde se důsledně (přes tři hodiny) probírala teoretická část. Po tomto maratónu pak ještě mistr Higa natočil pro potřeby instruktorů a CASK několik vyšších kata.

V pondělí dopoledne se pak mistr Higa sešel v Praze ještě s prezidentem CASK panem Janem Prchaném a tlumočníkem panem Karlem Malým. S jejich doprovodem pak mistr absolvoval prohlídku Pražského hradu. Po třinácté hodině mistr Higa odletěl z ruzyňského letiště zpět do Itálie.

Během sobotního volna, mezi jednotlivými tréninky, vznikl následující rozhovor s mistrem Oscarem Higou:

Jak se cvičilo karate dříve a jak nyní ?

Dříve, především v době, kdy byla Okinawa okupovaná japonským klanem Satsuma v r. 1609 a kdy bylo obyvatelům Okinawy zakázáno držení jakéhokoli druhu zbraně, cvičení a používání technik okinawa-te, předchůdce současného karate-do, měly za cíl bránit se okupačnímu nepříteli. Proto musely být techniky důrazné a současně musely být aplikované s maximální účinností. V mnoha případech to byla otázka života nebo smrti. Časem a změnou historické situace se logicky karate cvičí s jiným účelem, ale i přesto dosud neztratilo svou bojovnost, filozofii a tradici. Můj strýc Yuchoku a můj otec Jintatsu žili ve zlaté éře okinawského karate, obklopeni velkými mistry. V období, kdy ještě neexistovaly turnaje a soutěže v karate, se trénovalo velice přísně a nekompromisně tak, aby se posílila fyzická kondice, mysl a duch a aby se tak získala jistota a vnitřní harmonie. Dnes však ne všechny školy sportovního karate cvičí a touto mentalitou a s takovým nasazením. Dnes, kdy existuje sportovní karate, se škola kyudokan snaží neztratit tuto podstatu a navíc, díky svým principum se snaží maximálne rozvíjet umění pohybu.

untitled

Mistře, jaké byly vaše začátky se cvičením karate ?

S karate jsem začínal začátkem 50. let pod vedením mého otce Jintatsu Higy v Argentině. Bylo to v době, kdy jen málokdo věděl, co je to karate-do. Můj otec mne očividně dovolil dělat jen to, co bylo vhodné cvičit, aniž ode mne vyžadoval příliš v tomto období mého života.

Jak je známá škola karate-do kyudokan rodiny Higa na Okinawě ?

Jelikož pocházím z původně samurajské rodiny, to samo o sobě vysvětluje, proč naše rodina během několika generací cvičila karate-do. Na Okinawě totiž bylo období, kdy pouze rodiny samurajů cvičily karate. Proto bez jakékoli domýšlivosti, ale přitom s hrdostí mohu říci, že na Okinawě je škola karate-do kyudokan vedena jako pravé, tradiční okinawské karate a je všemi uznávané.

Mistře, můžete vysvětlit, jaká je škola kyudokan ve srovnání s jinými školami karate na Okinawě ?

Škola kyudokan má svůj původ v shuri-te, proto je pravým původem shorin, na rozdíl od větve shorei, která má svůj původ v nahate. Mezi školami shorin je pro naši školu symbolickou postavou mistr Choshin Chibana, který byl hlavním učitelem mého strýce Yuchoku Higy, vyplívá z toho, že se jedná o pravou tradiční školu. Cvičení v naší škole je založeno na základních principech jako myo-mamoru, yin-yang, hara a ki, kokyu, marumi a chakugan.

Jak hodnotíte součastnou situaci karate ve světě ?

Karate se prakticky rozšířilo po celém světě, ale bohužel v mnoha případech ztratilo svoji podstatu. Turnaje v karate způsobily, že mnoho škol cvičí pouze sportovní formu karate. Nejsem proti soutěžím v karate, ale ty mají být pouze doplňkem a zkušeností v životě cvičence a nikdy ne jediným cílem. Jak říkal můj otec: Soutěž má být jen etapou v životě cvičence. Skutečné, pravé karate-do je na celý život. Mnoho lidí dnes cítí potřebu vrátit se ke zdrojům (počátkům) a k tradici. Proto je dnes stále větší tendence lidí hledat tradiční školy karate.

A jak hodnotíte vývoj shorin-ryu kyudokan v České republice v porovnání s jinými zeměmi ?

Zatím je to ještě krátká doba, po kterou se cvičí škola kyudokan ve vaší zemi. Jsou země ve světě, kde se cvičí již více než 30 let. Nemůžeme v tomto směru ještě delat nějaké srovnání, nicméne pokrok v těchto posledních měsících byl značně evidentní. To mi dovoluje předpovědět v blízké budoucnosti velký rozvoj a to nejen technický, ale i z hlediska institucionálního. Ale jak říkal můj otec: Byt je důležitá organizace, důležitější je velká rodina. A to byl vždy cíl školy kyudokan.

Mistře, kdy se s vámi zase budou moci v ČR setkat zájemci o okinawské karate a znovu si pod vaším vedením zatrénovat ?

Pro mne je vždy potěšením předávat okinawské karate-do všem těmto zájemcům. Pro získání potřebných informací je třeba kontaktovat oficiální školu shorin-ryu karate v České republice, která je členem World Okinawan shorin-ryu karate-do kyudokan Federation.

Mistře, jak jste přijal zájem ze strany českých karatistů propagovat školu shorin-ryu kyudokan v České republice ?

Byl jsem samozřejmě šťastný a potěšený projeveným zájmem i tím, že jsem byl zvolen technickým ředitelem CASK – školy shorin-ryu karate kyudokan v České republice. Velice děkuji mistru Ladislavu Klementisovi ze Slovenské republiky, který mne doporučil. Díky jemu jsem byl zkontaktován panem Romanem Berným a Ladislavem Dudkem (KTK Jicín). A tak jsem mohl poznat řadu instruktorů a žáků s velkou lidskou kvalitou. Myslím si, že společně můžeme vytvořit velkou školu kyudokan v České republice. Doufám, že nikdy nezklamu důveru, kterou do mne vložili.

Mistře, co byste doporučil tomu, kdo chce začít cvičit pravé okinawské karate ?

V první řade by si takový člověk měl ověřit, o jakou školu se jedná, kdo jsou její instruktoři a jak tuto školu uznává světová Federace karate-do na Okinawě. Nezáleží přitom na stylu. Důležité je, aby se jednalo o seriózní a uznávanou školu, protože bohužel stále ještě existuje mnoho škol s ruznými pseudomistry, kteří nezastupují žádnou pravou okinawskou školu, i když to mnohdy o sobě tvrdí. Takový zájemce ať se potom věnuje cvičení vytrvale, svědomitě a s láskou při každém tréninku…

Sdílej s přáteli!

    Další doporučené články

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *