Taekwondo

taekwondo-1

Co znamená taekwondo?

Ve volném překladu taekwondo znamená „umění boje rukama a nohama“. Překlad jednotlivých slov z korejštiny je následující:

Tae: kopat, skákat nebo rozdrtit nohou.

Kwon: pěst resp. bít nebo zničit pěstí nebo rukou.

Do: cesta, učení, metoda.

Shrneme-li jednotlivé pojmy, můžeme říci, že taekwondo představuje techniku neozbrojené sebeobrany. Pod tím si lze představit vyhýbání se útoku, jeho zachycení rukama nebo nohama, a také protiútok, který vede k rychlému vyřazení protivníka z boje.

Od dalšího bojového umění dálného východu, karate se taekwondo neliší jen tím, že upřednostňuje spíše techniky nohou, ale především ve způsobu provedení různých technik rukou. Tyto rozdíly jsou však rozpoznatelné pouze pro zkušené trenéry. Kromě toho nedosahuje karate ani žádná jiná příbuzná disciplína takové mnohotvárnosti jako taekwondo.

Vliv taekwondo

Taekwondo je umění sebeobrany, které se samostatně vyvíjelo v Koreji po dobu téměř dvou tisíciletí. Jedním z aspektů taekwondo je obrana proti útoku beze zbraně, tzn. jen rukama a nohama. Všechny techniky v taekwondo vycházejí z podstaty sebeobrany. Sotva bychom našli částlidského těla, kterou při taekwondo nelze použít jako obrannou zbraň: ruce, prsty, klouby, lokty, kolena, chodidla, hlavu atd. můžeme velmi dobře využít při různých technikách.

Pravidelný trénink zlepšuje celkový zdravotní stav, zajišťuje zdravou rovnováhu duchu a těla, zvyšuje hbitost a pohyblivost (fyzickou i psychickou) a učí schopnosti posuzovat věci s potřebným odstupem. Taekwondo zprostředkovává nejen tělesnou sílu, ale i pochopení ukázněné mysli. Jedině prostřednictvým této jednoty lze dosáhnout nezbytné sebedůvěry a chladnokrevnosti potřebné při sebeobraně (Sebedůvěra je předpokladem pro skromnost a toleranci-dva zřejmé cíle taekwondo)

Člověk se zdravým tělem je aktivní a odolný. Duševní a tělesná sebedůvěra zlepšuje vztahy mezi jednotlivci, rodinou, bližními a státem.

Taekwondo je celek, který se skládá z ovládnutí předepsaných sestav (poomsae), zápasu (jayu-kyorugi) a přerážení (kyokpa). To vyžaduje velké duševní soustředění, díky kterému lze vyvinout téměř neuvěřitelnou sílu. Taekwondo-poomsae sestávají z různého postavení nohou v kombinaci s obrannými technikami rukou a údery nohou a pěstí, které se navzájem doplňují a jako celek představují boj proti jednomu nebo vícero protivníkům.

117708-004-31310647

Nejznámější poomsae jsou:

-palgwe 1-8 jang

-taeguk 1-8 jang

-koryo

-kumgang

-taebaek

Pro nositele vyšších technických stupňů dan to jsou:

-pyongwon

-shipjin

-jitae

-chonkwon

-hansoo

-ilyo

Existují dva způsoby zápasu. Při kyorugi, neprogramovaném, volném zápase, lze použít všechny osvojené útočné a obranné techniky v libovolné kombinaci.

Druhý způsob zápasu probíhá podle předepsaného schématu. Je vhodný především pro trénink, protože lze ihned opravovat chyby a nedůslednost. Kromě toho se obzvlášť hodí pro ukázky taekwondo, protože obranné a útočné techniky jsou navzájem sladěny a díky tomu také neznalému divákovi zprostředkovávají o taekwondo a možnostech jeho využití dobrou představu. Aby byli žáci na kyorugi připraveni, musí nejprve zvládnout tuto předem danou formu zápasu.

V praxi je nemožné nasadit soustředěnou sílu proti druhé osobě, aniž bychom ji vážně zranili nebo usmrtili. Přerážení prken a lámání cihel či kamenů je důkazem schopnosti soustředit energii, kterou máme k dispozici, do jednoho místa. Tím lze přesvědčivě demonstrovat, čeho jsou tělo a duše schopny, jsou-li rozumně sladěny.

Pro provozování taekwondo není zapotřebí žádných zvláštních prostor. Každý může trénovat a zlepšovat svou techniku kdykoli a kdekoli.

Uniforma taekwondo (dobok) je střižena tak, aby se přizpůsobila každému pohybu těla. Bílá barva obleku vyjadřuje morální čistotu a počátek ve smyslu zenové filozofie. Pásek (korejsky tti), který se uvazuje přes dobok, má různou barvu v závislosti na výkonnostním stupni žáka:

Žákovské stupně:

10. kup = bílý

9. kup = bílý se žlutým pruhem

8. kup = žlutý

7. kup = žlutý se zeleným pruhem

6. kup = zelený

5. kup = zelený s modrým pruhem

4. kup = modrý

3. kup = modrý s červeným pruhem

2. kup = červený

1. kup = červený s černým pruhem

 

Mistrovské stupně: do 16-ti let

1.-3. poom = červeno-černý

1.-5. dan: mistrovské stupně

6.-10. dan: velmistrovské stupně

1-10. dan = černý

 tkdHistory

Historie

Přebralo mnoho prvků ze starokorejského taekkyon a dalších bojových umění. Na rozdíl například od kung-fu je každá technika velmi přesně popsána, takže výuka je standardizována.

Taekwon-do vyhází také z části z karate, jedná se ovšem pouze o podobné techniky, jinak je taekwon-do od karete velmi odlišné.

Název taekwondo byl přijat 11. dubna 1955 souhlasem většiny korejských mistrů bojových umění za účelem spojení mnoha rozmanitých stylů jako kongsu, taekkyon, Kwonbup, subakdo, tangsudo) pod názvem taesoodo. Za hlavního tvůrce tohoto bojového umění se považuje generál Čchö Hong-hui, který je také autorem názvu taekwondo.

Organizace

Třemi největšími celosvětovými organizacemi taekwonda jsou:

International Taekwon-Do Federation (ITF), založena 22. března 1966,

World Taekwondo Federation (WTF), založena 1973,

Global Taekwon-Do Federation (GTF), založena 1990.

Základy

Základy taekwondo jsou

-systém principů filosoficko-mravních

-základní techniky (gibon yonsup)

-přesně vymezené formální sestavy

-v ITF 24 sestavy zvané tul (vzor)

-v organizaci WTF je 17 sestav zvaných poomsae

-v GTF se cvičí sestavy z ITF a navíc sestavy specifické pro GTF

-Sparring (matsogi)

-Sebeobrana (hosinsool)

-Trénink (dallyon)

Sportovní soutěže obsahují především formální sestavy a boj.

Ve federaci ITF se soutěží v těchto disciplínách:

-sestavy (tuly)

-neřízený boj v chráničích (matsogi)

-přerážejích techniky (wiryok)

-speciální techniky (t-ki nebo tukki)

-nově v sebeobraně (hosinsool)

Slib taekwondo

-budu dodržovat zásady Taekwon-Do,

-budu ctít mistra a sonbe (starší),

-nikdy nezneužiji Taekwon-Do,

-budu chránit svobodu a pravdu,

-budu vytvářet mírovější svět.

Sdílej s přáteli!

    Další doporučené články

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *