BOX

OH Sydney - Kraj - støíbrná medaile

BOX – (dříve také rohování) je bojový sport, při kterém se dva protivníci snaží navzájem knokautovat za použití pravidly povolených úderů pěstmi

Něco málo z historie BOXu

Většina východních bojových umění má dlouholetou tradici, jejich vznik se datujedo období prvních vládnoucích dynastií státu, ve kterém je dané bojové umění tradičním základem kultury. Některá jsou i 2000-2500 let stará. O boxu je smýšleno jako o sportu novodobých dějin, opak je však pravdou. První zmínky o pěstních zápasech se datují do období zhruba 2000 let př. n. l., což dokládají nalezené sochy, kresby a rytiny. O 500 let později box velmi rozšířil v oblasti Egejského moře a v období kolem roku 800 př. n. l. je už box pěstován v Řecku. Důkazem je malba na hrdle geometrické vázy „Dvojice boxerů“ a zmínky nalezneme např. i v Homérově lliadě nebo také v řecké mytologii, kde je vzpomínán boxer Théseus.

Box je právem olympijským sportem. Roku 776 př. n. l. byla poprvé do programu antických olympijských her zařazena ukázaka utkání podobajícího se boxu a roku 688 př. n. l. byl box zařazen do programu her jako řádný sport. Box byl tedy v programu olympijských her sto let po jejich založení a prvního vítěze, Onomastose, dělí od novodobých následovníků více než 2600 let. Takovou olympijskou tradicí se nemůže pochlubit mnoho sportů. Je tedy patrné, že box, zvaný také „šerm rukou“, má tradici přibližně stejně dlouho jako většina východních bojových umění.

Tehdejší pěstní souboje a současný box jsou velmi rozdílné – ve starém Řecku se sokové bili holými pěstmi, později si začali ovazovat ruce koženými řemeny a poté si pro větší potěšení publika začali vzplétat do řemínku kovové destičky, kuličky nebo hroty. Ale už tehdy borci vynikali důmyslnými obranami či úhybnými manévry.

Box jako sport a umění se od dob slávy Řecka na dlouhou dobu odmlčel. Pěstní souboje se staly formou zábavy na lidových slavnostech a pouťových zábavách. Opětovná doba slávy boxu začala koncem 17. století v Anglii. Za zakladatele boxu je považován James Figg, londýnský mistr šermu, který byl prvním propagátorem šermu beze zbraně,  šermu pěstí. V roce 1719 se stal prvním mistrem těžké váhy. V Londýně založil Školu ušlechtilého způsobu sebeobrany, sestavil pravidla boxu a vytvořil základ moderního boxu tak, jak ho známe dnes.

V roce 1736 došlo k prvnímu zápasu o titul mistra světa mezi Figgem a mistrem Kentu Suttonem. Zvítězil J. Figg, stal se prvním neoficiálním mistrem světa a tento primát držel 15 let. Pokračovatelem J. Figga a dalším mistrem světa se stal Jack Broughton, který v mistrovském zápase usmrtil svého soupeře Stevensona. Na základě této tragické události byla v roce 1743 přepracována pravidla boxu do nové podoby. Reformy J. Broughtona zavedly do boxerských klání boxerské rukavice.

Roku 1866 světoznámý anglický sportovec – markýz Marguss z Queensberry – vypracoval přesná pravidla, která byla nazvána po něm a jsou s menšími obměnami v platnosti dosud. Používání rukavic se stalo podmínkou, délka jednoho kola byla stanovena na 3 minuty a zavedlo se bodování rozhodčími. Prvním oficiálním mistrem světa všech vah se stal v roce 1882 John L. Sullivan.

Od té doby se na boxerském trůnu střídalo mnoho novodobých gladiátorů a pravidla se ještě měnila. Zlatá éra boxu začala v Americe, s nástupem Jacka Dempseye na boxerský trůn. To bylo v roce 1919, box se začínal masově šířit do celého světa a jeho popularita prudce rostla.

history1

Box

Box (dříve také rohování) je bojový sport, při kterém se dva protivníci snaží navzájem knokautovat za použití pravidly povolených úderů pěstmi.

Sportovní box vznikl v 18. století ve Velké Británii. Pravidla boxu stanoví Mezinárodní federace boxerů amatérů (AIBA). Boxeři jsou rozděleni podle váhových kategorií. V současnosti existuje nejen mužský, ale i ženský box. V některých zemích je provozován kromě amatérského i box profesionální. Rozdíl mezi boxem profesionálním a amatérským je nejen ve výstroji, ale i v charakteru zápasu. Zatímco amatérští boxeři boxují oblečeni do nátělníků a s ochranou helmou, profesionální boxeři boxují svlečení do půli těla bez helmy. Amatérský boxerský zápas se skládá ze tří kol po třech minutách, přičemž jsou zakázány útoky na záda. V profesionálním boxu může zápas trvat až dvanáct kol. V obou případech je mezi koly minutová pauza. V současnosti existuje pět celosvětových profesionálních boxerských asociací, z nichž každá pořádá vlastní souboje o titul mistra světa. Příčinu mnohosti asociací je nutno spatřovat ve skutečnosti, že box je celosvětově nejvíce provozovaným individuálním sportem.

Floyd Mayweather Jr., Canelo Alvarez

Váhové kategorie

Současné váhové kategorie (muži – elita a kadeti)

lehká muší – nad 46 kg do 49 kg

muší – nad 49 kg do 52 kg

bantamová – nad 52 kg do 56 kg

lehká – nad 56 kg do 60 kg

lehká velterová – nad 60 kg do 64 kg

velterová – nad 64 kg do 69 kg

střední – nad 69 kg do 75 kg

polotěžká – nad 75 kg do 81 kg

těžká – nad 81 kg do 91 kg

supertěžká – nad 91 kg

Tyto váhové kategorie jsou platné od 1. září 2010

Současné váhové kategorie (ženy – elita a kadetky)

lehká muší – nad 45 do 48 kg

muší – nad 48 kg do 51 kg

bantamová – nad 51 kg do 54 kg

pérová – nad 54 kg do 57 kg

lehká – nad 57 kg do 60 kg

lehká velterová – nad 60 kg do 64 kg

velterová – nad 64 kg do 69 kg

střední – nad 69 kg do 75 kg

polotěžká – nad 75 kg do 81 kg

těžká – nad 81 kg

Tyto váhové kategorie jsou platné od 1. září 2010

Současné váhové kategorie (junioři, juniorky)

Pinová – do 46 kg

lehká muší – nad 46 kg do 48 kg

Muší – nad 48 kg do 50 kg

lehká bantamová – nad 50 kg do 52 kg

Bantamová – nad 52 kg do 54 kg

Pérová – nad 54 kg do 57 kg

Lehká – nad 57 kg do 60 kg

lehká velterová – nad 60 kg do 63 kg

Velterová – nad 63 kg do 66 kg

lehká střední – nad 66 kg do 70 kg

Střední nad 70 kg do 75 kg

Polotěžká – nad 75 kg do 80 kg

Těžká – nad 80 kg

Tyto váhové kategorie jsou platné od 1. září 2010

Dřívější váhové kategorie

papírová – do 48 kg,

muší – nad 48 kg do 51 kg,

bantamová – nad 51 kg do 54 kg,

pérová – nad 54 kg do 57 kg,

lehká – nad 57 kg do 60 kg,

velterová – nad 60 kg do 64 kg,

lehká střední – nad 64 kg do 69 kg,

střední – nad 69 kg do 75 kg,

polotěžká – nad 75 kg do 81 kg,

těžká – nad 81 kg do 91 kg,

supertěžká – nad 91 kg

Tyto váhové kategorie byly platné od 1. ledna 2003

 

Jak to bylo u nás?

Český box začínal poměrně skromně a s pomocí ze Spojených států. Po 1. světové válce se totiž domů z Ameriky vrátil Joe Jahelka, který rozdával rady a zkušenosti z tamního ringu. V roce 1921 vznikla zásluhou Jiřího Hoyera, Václava Pondělíčka, Emanuela Herverta a Františka Malínského Československá unie boxerů profesionálů. A také první česká pravidla boxu. Přesto na tom profesionální box nebyl zrovna nejlépe. Zápasů bylo málo a veřejnost si na pěstní souboje teprve zvykala. Přesto už tehdy mělo Československo boxerskou hvězdu. František Růžička, řečený Frank Rose, uměl zacházet se svou popularitou, uplatnil se dokonce i ve filmu. Oblíbený byl i v zahraničí.

Jan Heřmánek se zase stal naším prvním boxerem, který získal medaili na olympijských hrách (stříbro v roce 1928 v Amsterdamu). Další českoslovenští hrdinové? Július Torma získal na londýnských hrách v roce 1948 zlato, Bohumil Němeček zase v roce 1960 v Římě. K nim se musí přičíst třeba Josef Němec, či František Majdloch, v posledních letech šíří slávu českého boxu Rudolf Kraj, Lukáš Konečný a Ondřej Pála.

zachara

 

Sdílej s přáteli!

    Další doporučené články

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *